Dla wszystkich biorących udział w naszych lekcjach online przygotowaliśmy niespodziankę!
Pod koniec czerwca wszyscy tancerze ćwiczący z nami online wezmą udział w przedstawieniu. Nasi instruktorzy przygotują krótkie przedstawienie (kroki do tego wydarzenia będą nauczane właśnie na lekcjach online), w którym połączą wszystkie style taneczne i zaprezentują wg opracowanego scenariusza.