We wtorek 12.01.2021 r. w godz. 10:00-14:00 odbędą się warsztaty online z instruktorami ze Stanów Zjednoczonych.
Koszt warsztatów wynosi 50 zł, cena obejmuje 4 godziny warsztatów na sali i dostęp do 640 godz. zajęć online, które w każdej chwili będzie można odtworzyć w domu. Szczegóły w załączonym plakacie.

Zapisy: Centrum Tańca i Fitness Puls, ul. Kaliska 87a. Tel.: 666 356 999.

Sprzęt do przeprowadzenia warsztatów został zakupiony dzięki projektowi dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,
Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług,
Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020