Informujemy, że zajęcia taneczne i akrobatyczne odbywają się według stałego GRAFIKU!

Od 17.10. do odwołania zawieszone są zajęcia fitness!
Poniżej przedstawiamy informacje odnośnie zasad funkcjonowania Centrum Tańca i Fitness Puls – a wszystko to dla naszego wspólnego bezpieczeństwa:
1. Przed wejściem na zajęcia:
– każdemu uczestnikowi mierzona jest temperatura
– każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest dezynfekować ręce (po wejściu do obiektu, wyjściu i wyjściu z sal, po użytkowaniu sprzętów, czy korzystaniu z toalety) – płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu oraz w każdej sali i toaletach);
2. Dzieci pow. 4 roku życia oraz rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są zasłaniać usta i nos w przestrzeniach wspólnych (korytarz, szatnie, toalety) – uczestnik zajęć zdejmuje maseczkę/przyłbicę dopiero po wejściu na zajęcia;
3. W zajęciach uczestniczą tylko zdrowe osoby, czyli bez objawów infekcji tj. kaszel, katar, gorączka itp.
4. Do szatni wchodzą jedynie uczestnicy zajęć – wyjątkiem mogą być rodzice najmłodszych uczestników zajęć, którzy jeszcze nie są samodzielni.
5. Na sali przebywa ograniczona ilość osób.
6. Na zajęcia prosimy przychodzić maksymalnie 5/10 minut przed ich rozpoczęciem, możliwie jak najbardziej przebranym na trening, aby przebywanie w szatniach było jak najkrótsze;
7. Kilkanaście razy w trakcie dnia odbywa się dezynfekcja sprzętu, klamek,toalet i innych powierzchni wspólnych;
8. Pracujemy także nad rozpoczęciem pracy online.